Průběh léčby


Průběh léčby při konstitučním podání léku

Homeopatická léčba má svůj vlastní průběh, který se výrazně liší od léčby klasickou medicínou.

Homeopatie dokáže celkově léčit i takové nemoci, u kterých klasická medicína otevřeně přiznává, že jsou pro ni nevyléčitelné a proto je nazývá chronickými.
Pokud chronické onemocnění není léčeno, nemá tendenci k samovolnému vyléčení!
V homeopatii jde o nastartování dynamického léčivého procesu, který se týká duše a myšlení, pocitů a fyzických projevů.
Podáme-li similimum (lék nejpodobnější dané nemoci), nemoc se přeruší a dojde k pročištění tělesného systému.
K nastartování léčivého procesu, který provádí organismus sám jako reakci na podaný lék, stačí často jediné podání léku o vysoké potenci (30,200 a výše).

Průběh léčby při podání konstitučního homeopatického léku má svoji přesně definovanou charakteristiku. Tato léčba a návrat některých dříve prodělaných potíží se děje dle Heringovo zákonů. Constantin Hering je odvodil z pozorování účinku homeopatického léku na nemocné.

Léčebný proces by měl tedy postupovat:
Z NITRA VEN - od mysli k emocím a pak k fyzickým orgánům. Nejdříve jsou uzdravovány hluboce uložené psychické obtíže a poté se na fyzické úrovni nejdříve uzdravují orgány nejdůležitější pro život člověka (např. srdce, játra) a později méně významné oblasti (např. projevy kůže)
SHORA DOLU - projevy ustupují v tomto pořadí: obličej, krk, trup a poslední končetiny (u respiračních chorob z plic k nosu- tedy nahoru,ale ven)
V OPAČNÉM POŘADÍ - symptomy buď ustupují nebo se dočasně (reverzně) znovu objeví a pak znovu ustupují a to v opačném časovém sledu než se objevily (např. při prodělaném ekzému a potom angíně se po podání léku může znovu objevit angína a potom teprve ekzém)

Tyto zákony jsou velmi důležité pro sledování případu!

Mnohdy pacient v mírné formě prožívá všechny své předchozí nemoci. Někdo může v několika minutách nebo během jediného dne prožít vše čím kdy trpěl, u starších lidí mohou být tyto návraty starých symptomů v mnohem delším časovém intervalu.

Je velmi vhodné si veškeré (psych. i fyz.) události po podání léku průběžně zapisovat, nespoléhat se na to, že si to budu pamatovat, většinou se odehraje v průběhu léčby mnoho událostí a pokud Vaše potíže ustoupí nevzpomenete si již, jak léčba probíhala.

V případě vyskytnou-li se nezvyklé nebo náhlé události v průběhu léčby neváhejte kontaktovat Vašeho homeopata!
Váš homeopat by měl rozhodnout, zda se jedná o návrat starých obtíží v jejich původní podobě, projev kompenzační, nové akutní onemocnění či zhoršení. Může se jednat např. jen o reverzní symptom, který můžete snadno zaměnit za nemoc.
V případě, že jde o nové akutní onemocnění může homeopat předepsat akutní lék a podat ho v nízké potenci (většinou 5,9,15CH). Velmi často se dokonce akutní lék, který by bylo třeba podat, nalézá mezi akutními doplňky chronického léku.


HOMEOPATICKÁ PORADNA Lucie Mutinská


HOMEOPATIE

Přednášky

Odborná sekce